wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje techniczne Serwis

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Serwis

Serwis

Serwis (31)

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów EDBUD. Serdecznie zachęcam do regularnego odwiedzania tej strony.

kwiecień 2011

Zmiany w Prawie Energetycznym

Napisane przez

11 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Prawo Energetyczne. Zmiany polegają przede wszystkim na dalszym wzmocnieniu praw odbiorców energii elektrycznej. Sprzedawcy energii są zobowiązani do sprzedaży nie mniej niż 15% rocznej produkcji energii elektrycznej w trybie publicznym (art. 49a nowelizacji wejdzie w życie 9 sierpnia br.).

Biuletyn cen robót remontowych po klęskach żywiołowych BCK II kwartał 2010.W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z powodzią na terenie Polski, firma OWEOB Promocja Sp. z o.o. udostępnia BEZPŁATNIE zaktualizowane do poziomu II kw. 2010 r. ceny robót remontowych po klęskach żywiołowych w biuletynie BCK. Biuletyn jest do pobrania w zakładce "pliki do pobrania" w wersjach PDF oraz elektronicznej. Biuletyn ten można zaimportować do programu EDBUD Kosztorys.

Zaproponowane w rozporządzeniu zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów tego aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy drogowej. Chodzi o regulacje obowiązujące podczas wyceny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

W dniu 27 sierpnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.

Nowe rozporządzenie zostało wydane w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywy obronnej) oraz w celu zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG, 92/13/EWG, 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Nowe rozporządzenie dostosowuje i uzupełnia standardowe formularze również z uwagi na konieczność uwzględnienia postępu technicznego. Rozporządzenie nr 842/2011 zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie nr 1564/2005 i weszło w życie z dniem 16 września 2011 roku.

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 listopada 2011 r. Nr 246, opublikowane zostałorozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz. U. Nr 246, poz. 1468).

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 października 2011 r. Nr 232, opublikowana zostałaustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377). Powyższa ustawa w art. 35 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), poprzez nadanie nowego brzmienia art. 34 ust. 6 oraz dodanie ust. 1a w art. 57. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 29 kwietnia 2012 r.

 

W programie EDBUD KOSZTORYS, w niektórych oknach przewijanie myszą (scrollowanie) działa, a w innych nie. Zależy to od rodzaju okna zastosowanego w programie Visual Basic (w którym jest napisany program).

Program KatMouse rozwiązuje ten problem, wspomaga on bowiem przewijanie myszą w MS Windows. Wystarczy raz zainstalować ten programik i przewijanie myszą można stosować praktycznie w każdym oknie. Co więcej, jeśli mamy otwartych na ekranie kilka okien, to nawet nie musimy kursorem myszy aktywować okna żeby je przewinąć, w każdym z okien bezpośrednio działa przewijanie okna, bez żadnego kliknięcia.

Zainteresowanych zapraszam do pobrania tego programu ze strony http://ehiti.de/katmouse/

Czasami nie można zaimportować kosztorysu z formatu ATH do programu Edbud. Często wynika to z zapisu kosztorysu .ath w formacie, w którym zakończenia wierszy są w formacie Unixowym (zamiast dwóch znaków o kodzie 13 i 10 zapisywany jest jeden z nich). Jak otworzymy taki kosztorys w notatniku, to nie ma linii, tylko jest jeden ciąg znaków z dziwnymi znaczkami w miejscach, gdzie powinny być końce wierszy. Trzeba wtedy uruchomić w Windows Start->Akcesoria->Wiersz polecenia, wpisać 'edit' i Enter, otworzyć w tym DOSowym programie plik .ath i go zapisać - poprawione zostaną wtedy znaki końca wiersza. Później plik normalnie można zaimportować. Takie pliki pojawiają się, gdy ktoś przesyła je ftp'em (w trybie binarym zamiast tekstowym).

Ci z Państwa, którzy mają aktualną, bieżącą wersję programu EDBUD KOSZTORYS mogą przesyłać takie kosztorysy mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. – a my odeślemy przekonwertowane w mdb lub poprawnie zapisane w ath.

Gdy chcesz zainstalować aktualizację programu EDBUD, a wcześniej nie możesz zdeinstalować starej wersji (uszkodzony plik deinstalacyjny lub blokowanie dostępu do rejestrów) możesz ręcznie usunąć dwa podstawowe pliki wykonywalne: kosztorys.exe i iea.exe. Pliki te znajdują się odpowiednio w następujących lokalizacjach:

C:\EDBUD.300\PROGRAMS\KOSZTORYS\
C:\EDBUD.300\IEA\ 

Jeśli posiadasz zainstalowany program antywirusowy Kasperski podczas instalacji programu EDBUD pojawi się komunikat o błędzie. Żeby dokonać instalacji należy na czas instalacji programu EDBUD wyłączyć program Kaspersky lub uruchomić komputer w trybie awaryjnym - wówczas nie będzie problemu z instalacją programu.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 3


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.