edbud kosztorys

Strona główna Programy EDBUD Kosztorys

Chcesz sporządzić kosztorys budowlany ? Potrzebne Ci są ceny robót budowlanych ? Skorzystaj z naszej oferty !
Kosztorysowanie w budownictwie to temat, którym zajmujemy się od ponad 25 lat.

Nasze programy do kosztorysowania Edbud i Fobos WKI są znane na rynku i doceniane przez rzeszę zadowolonych klientów.

 

Firma MTM Digital jest producentem programu do kosztorysowania EDBUD Kosztorys. Wraz z programem sprzedawane są katalogi nakładów rzeczowych, w wersji elektronicznej. Program ma wbudowany aktualny słownik CPV - kody cpv. Przy pomocy EDBUD-a można sporządzić każdy rodzaj kosztorysu (np. kosztorys ofertowy, szczegółowy, powykonawczy), z każdej branży.

Każdy z użytkowników programu EDBUD może liczyć na wsparcie techniczne. Jeśli jest początkującym kosztorysantem, w trakcie bezpłatnego szkolenia, z pomocą naszych specjalistów stworzy kosztorys wzór, zapozna się z wieloma funkcjami, doceni łatwość obsługi programu.


Kosztorysowanie robót budowlanych jeszcze nigdy nie było tak proste!

 

Program komputerowy EDBUD KOSZTORYS to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysów budowlanych wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Program kosztorysowy jest produktem godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom. Daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających pracę kosztorysanta. Przy pomocy programu Edbud można tworzyć kosztorys ofertowy, inwestorski, powykonawczy, czy zamienny.

 

Program kosztorysujący Edbud służy do tworzenia przedmiarów i kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną. Posiada wbudowany Współny Słownik Zamówień - kody CPV i możliwość wprowadzania numerów specyfikacji technicznych. Program współpracuje z innymi programami do kosztorysowania w zakresie wymiany danych, poprzez format ATH i XML. Umożliwia także eksport danych do programów Ms Excel, Open Office Calc i formatów HTML, PDF Kosztorys.

 

Oprogramowanie EDBUD współpracuje z popularnymi bazami cen, takimi jak Bistyp, e-bistyp, Intercenbud, Orgbud, Sekocenbud oraz daje możliwość importu dowolnych baz cenowych wg predefiniowanego filtra importu. Cenniki te bez problemu wczytywane są do naszych programów kosztorysowych.

 

Program do kosztorysowania Edbud sprzedawany jest w wersji pełnej z bazą liczącą około 300 katalogów norm lub w wersji branżowej z 20-oma wybranymi przez klienta katalogami norm. Obie wersje programu posiadają te same możliwości funkcjonalne, różnią się tylko ilością katalogów norm.

 

Wśród wielu możliwości, EDBUD ma dwie bardzo przydatne opcje pomagające wyszukać pozycje robót w katalogach. Pozycje możemy znaleźć i dodać korzystając z wyszukiwarki w oknie dodawania pozycji lub użyć Menadżera Katalogów. Wystarczy wpisać fragment nazwy, a program przeszuka wszystkie, bądź wybrane katalogi. Pozycje robót w kosztorysie znajdą się błyskawicznie, równie szybko pozycje kosztorysowe możemy zmieniać i usuwać.
Każda aktualizacja programu to dodatkowe możliwości funkcjonalne i nowy katalog nakładów rzeczowych.

 

Program do kosztorysów Edbud zawiera między innymi następujące typy katalogów normatywnych:
– KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych
– KNR–W: Katalog Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– NNRNKB: Uzupełnienia do KNR
– KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych
– KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych
– KNNR -W: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych wyd. WACETOB
– KNP: Katalog Norm Pracy
– KNK: Katalog Norm Kosztorysowych
– KNKRB: Katalog Norm Kosztorysowych Robót Budowlanych
– TZKNBK: Tymczasowy Zakładowy Katalog Norm Budowlano-Konserwatorskich
– KNCK: Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych
– ZKNR: Katalogi Zakładowe Telekomunikacyjne
– ZNR: Zestaw Nakładów Rzeczowych
– KNP nRPDE: Katalog Norm Pracy na Remonty Pionowych Dźwigów Elektrycznych
– Katalog norm czasu dla prac leśnych.

 

W skład programu do kosztorysowania EDBUD wchodzą moduły KATALOG i CENY.EDBUD Katalog to moduł do zarządzania, edycji i tworzenia katalogów norm.

EDBUD KATALOG - możliwości:

 • Tworzenie własnych katalogów norm;
 • Edycja istniejących katalogów normatywnych;
 • Automatyczna zamiana nazw w całym katalogu norm;
 • Powielanie i kopiowanie pozycji i rozdziałów;
 • Globalne dodawanie, usuwanie składników RMS;
 • Dodawanie własnych, nie wystepujących w katalogach, pozycji i składników RMS;
 • Globalna zamiana jednostek miary w wybranym fragmencie lub całym katalogu z możliwością przeliczania norm;
 • Wprowadzanie cen jednostkowych robót;
 • Scalanie elementów robocizny w jeden składnik w całym katalogu;
 • Zamieszczanie rysunków sporządzonych w module SZKIC i innych plików graficznych.

EDBUD Ceny to moduł do zarządzania i edycji istniejących baz cenowych oraz tworzenia własnych. Daje Użytkownikowi wiele narzędzi pozwalających na wygodną obslugę baz cenowych.

EDBUD CENY - możliwości:

 • Tworzenie nieograniczonej ilości własnych baz cenowych;
 • Edycja istniejących cenników;
 • Globalna zmiana cen w bazie cenowej;
 • Łączenie baz cenowych;
 • Sortowanie składników w bazie cenowej wg różnych kryteriów;
 • Podawanie cen w dowolnych walutach;
 • Eksport cen do programu MS Excel.

end faq

 

ATUTY PROGRAMU:

 • możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo dla tego użytkownika na jednym stanowisku w domu lub na komputerze przenośnym;
 • bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi zakupionego programu kosztorysowego w siedzibie naszej firmy;
 • bezpłatna pomoc techniczna przez dwa lata od czasu zakupu programu badź jego aktualizacji;

 

Wybrane możliwości programu EDBUD KOSZTORYS:

 • Tworzenie kosztorysu za pomocą metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej;
 • Tworzenie kosztorysów zgodnie z procedurami FIDIC;
 • Wprowadzanie zaawansowanych wyliczeń przedmiarowych;
 • Współpraca z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH (eksport/import danych);
 • Import kosztorysów z programu Zuzia (format XML);
 • Współpraca z programem PDF Kosztorys, automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z plików PDF;
 • Wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wstawiania nr Specyfikacji Technicznych;
 • Tworzenie mini harmonogramu na podstawie kosztorysu;
 • Automatyczne tworzenie kosztorysu uproszczonego na podstawie szczegółowego;
 • Zbiorczy kosztorys inwestorski zawierający komplet dokumentów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r;
 • Obliczanie czasu pracy rusztowań (dwie metody);
 • Obliczanie kosztu pracy deskowań;
 • Obliczanie kosztów składowania/utylizacji gruzu;
 • Podział kosztorysu wg zaawansowania robót (procentowo i ilościowo) i częściowe rozliczanie prac;
 • Rozbudowany mechanizm wyszukiwania pozycji w katalogach norm po fragmencie nazwy. Szybkie wstawianie znalezionej pozycji do kosztorysu;
 • Zamiana wszystkich pozycji w kosztorysie lub elemencie o danym numerze katalogowym na inną;.
 • Graficzna analiza wartości kosztorysu. Określenie procentowego i kwotowego udziału poszczególnych składników kosztorysu. Drukowanie wykresu;
 • Opcja ‘Zadania do wykonania’, która służy do przydzielania zadań do wykonania określonej osobie lub sobie samemu. Opcja ta przydatna jest zwłaszcza wtedy, gdy nad jednym kosztorysem pracuje kilka osób;
 • Tworzenie katalogów norm na podstawie kosztorysów;
 • Sprawdzanie zgodnosci kosztorysu z katalogami norm;
 • Dostęp do zaimportowanych z cenników stawek robocizny i narzutów bezpośrednio w oknach określania tych stawek;
 • Opcja dopasowywania stawki roboczogodziny do wartości kosztorysu;
 • Porównywanie dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów;
 • Ukrywanie rozdziałów i pozycji w kosztorysie - obliczanie i drukowanie fragmentu kosztorysu. Wydruk pozycji ukrytych jako wariant, bez uwzględniania ich wartości w kosztorysie.
 • Dowolna struktura narzutów z możliwością nieograniczonej ich modyfikacji;
 • Tworzenie dowolnej ilości grup RMS z dowolnymi narzutami np. materiały sypkie;
 • Globalna zamiana jednostek miary pozycji z przeliczaniem nakładów;
 • Dowolne ustawienia formatów liczb dla wydruków;
 • Tworzenie raportu wyceny kosztorysu;
 • Eksport kosztorysów do programów MS Excel, OpenOffice Calc oraz programów do harmonogramowania;
 • Eksport kosztorysów do formatu HTML i pośrednio do programu MS Word;
 • Eksport dokumentów do pliku PDF;
 • Stosowanie różnych walut;
 • Na bieżąco wyświetlana wartość kosztorysu;
 • Kompletność i czytelność wydruków, pełna swoboda w kreowaniu ostatecznej formy wydruku;
 • Drukowanie logo firmy na stronie tytułowej kosztorysu;
 • Możliwość pracy w sieci;
 • Możliwość pracy wielu użytkowników na jednym stanowisku roboczym. Każdy użytkownik ma swoje indywidualne ustawienia programu;
 • Automatyczne sporządzanie kopii zapasowej. Autozapis, z możliwością ustalenia częstotliwości zapisu;
 • Rozbudowany wewnętrzny kalkulator, zawierający dużą ilość funkcji matematycznych;
 • Pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem Microsoft Office.

 

Zaawansowane możliwości przeszukiwania kosztorysu wg różnych kryteriów:

 • Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie po fragmencie kodu i nazwy;
 • Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie wg wartości np. znajdź najdroższą/najtańszą pozycję, znajdź pozycje których wartość jest większa niż określona kwota itp.;
 • Wyszukiwanie pozycji wg wartości składników RMS np. znajdź pozycje gdzie jest najdroższa/najtańsza robocizna itp.

 

Wycena kosztorysu:

 • Automatyczna opcja dopasowania cen, z proponowaniem cen materiałów alternatywnych;
 • Opcja ‘Znajdź cenę’ – wyszukiwanie cen po fragmencie kodu lub nazwy składnika RMS;
 • Możliwość wprowadzenia średniej ceny ze wszystkich znalezionych cen danego składnika RMS;
 • Wycena kosztorysu w oparciu o dowolną ilość baz cenowych;
 • Globalny mnożnik do cen;
 • Globalny mnożnik do cen pozycji scalonych;
 • Globalna zamiana waluty w kosztorysie;
 • Zerowanie cen w kosztorysie;
 • Zapisywanie własnych cen do bazy cenowej.

 

Edycja pozycji i nakładów:

 • Wstawianie pozycji szczegółowych do kosztorysu;
 • Wstawianie pozycji scalonych do kosztorysów. Cena jednostkowa może także uwzględniać procentowy lub ilościowy udział składników RMS;
 • Zamiana pozycji kosztorysowej;
 • Kopiowanie pozycji;
 • Usuwanie pozycji kosztorysowych;
 • Ukrywanie pozycji, możliwość tworzenia wariantów;
 • Łączenie kilku pozycji w jedną;
 • Zamiana pozycji katalogowej na pozycję scaloną;
 • Wstawianie składników do pozycji z bazy RMS;
 • Wstawianie własnych składników RMS;
 • Zamiana składników RMS w kosztorysie;
 • Usuwanie składników RMS;
 • Usuwanie wybranego składnika RMS z całego kosztorysu;
 • Ukrywanie składników RMS.

 

Swobodne kreowanie wyglądu ekranu:

 • Możliwość konfigurowania widoków kosztorysu;
 • Ustawianie kolejności kolumn;
 • Ukrywanie kolumn;
 • Ustawianie szerokości kolumn;
 • Definiowanie kolorów i czcionek na ekranie;
 • Ustawianie pasków narzędzi;
 • Zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do wykonywania różnych operacji.

 

Mnożniki i krotność:

 • Definiowanie dowolnej liczby współczynników do RMS na poziomie poszczególnych składników RMS, pozycji, elementów i całego kosztorysu;
 • Wstawianie krotności;
 • Globalny mnożnik do obmiaru;
 • Globalny mnożnik do ilości. Przy pomocy jednej opcji błyskawicznie można zmienić obmiary w całym kosztorysie lub w wybranym rozdziale, poprzez użycie mnożnika do ilości.

 

Wyliczenia przedmiarowe:

 • Tworzenie rozbudowanych wyliczeń przedmiarowych;
 • Stosowanie funkcji matematycznych w wyliczeniach przedmiarowych;
 • Przeplatanie wyliczeń obmiarowych komentarzem;
 • Wstawianie dodatkowych komentarzy, na własne potrzeby;
 • Dostepność kalkulatora z rozbudowanymi funkcjami matematycznymi;
 • Wstawianie mnożnika do całości wyliczeń przedmiarowych dla pozycji.

 

Wydatki inwestora:

 • Możliwość odliczania składników RMS otrzymanych od inwestora;
 • Możliwość odliczania dodatkowych wydatków inwestora, nie ujętych pozycjami kosztorysowymi;
 • Możliwość określenia innej stawki podatku VAT dla wydatków inwestora;
 • Podsumowanie wydatków inwestora z graficznym przedstawieniem udziału tych wydatków w wartości kosztorysu. 


Dodatkowe koszty:

 • Możliwość określenia dodatkowych poniesionych kosztów, które nie zostały ujęte pozycjami kosztorysowymi;
 • Możliwość wprowadzania narzutów kwotowych;
 • Możliwość określenia innej stawki podatku VAT dla dodatkowych kosztów;
 • Podsumowanie dodatkowych kosztów z graficznym przedstawieniem udziału tych kosztów w wartości kosztorysu;
 • Słownik dodatkowych kosztów. Tworzenie i zapisywanie w bazie dodatkowych kosztów, pobieranie tych danych ze słownika przy tworzeniu kolejnych kosztorysów.

 

Współpraca z cennikami:

Program kosztorysujący EDBUD współpracuje z najbardziej popularnymi cennikami na rynku np. sekocenbud, bistyp, e-bistyp, intercenbud, eurocenbud, megacennik, importując ceny materiałów i sprzętu, stawki roboczogodzin i narzuty, jak i ceny jednostkowe robót i obiektów.
Program umożliwia także import dowolnych baz cenowych za pomocą predefiniowanego przez użytkownika filtra importu.

 

Menadżer Dokumentów – zarządzanie kosztorysami:

 • Tworzenie własnych podfolderów;
 • Przenoszenie kosztorysów między folderami;
 • Zmiana nazwy kosztorysu;
 • Kopiowanie kosztorysów;
 • Usuwanie kosztorysów;
 • Podłączanie pliku kosztorysu jako załącznik do wiadomości e-mail;
 • Folder ‘Ulubione’ – odwołanie do kosztorysu, który najczęściej otwierasz i potrzebujesz szybko znaleźć;
 • Sortowanie kosztorysów w oknie Menadżera;
 • Wyszukiwanie kosztorysów po fragmencie nazwy i po dacie;
 • Eksport listy kosztorysów (ze strukturą folderów) do pliku tekstowego;
 • Defragmentacja kosztorysu;
 • Archiwizacja kosztorysu.

 

Menadżer Katalogów:

 • Możliwość podłączenia katalogów norm z różnych lokalizacji;
 • Folder ‘Ulubione’ – odwołanie do najczęściej używanych katalogów norm;
 • Wyszukiwanie pozycji robót w katalogach norm po fragmencie nazwy;
 • Możliwość wyłączenia części nazwy w procesie wyszukiwania pozycji np. wyszukiwanie wszystkich pozycji, w których znajduje się malowanie farbą, ale za wyjątkiem malowania farbami emulsyjnymi;
 • Określenie zakresu wyszukiwania – we wszystkich, bądź wybranych katalogach norm;
 • Zapamiętywanie ostatnio wyszukiwanych fraz;
 • Wyświetlanie szczegółów znalezionych pozycji;
 • Szybkie kopiowanie znalezionej pozycji do kosztorysu.

 

Menadżer obmiarów:

 • Współpraca z modułem Przedmiar/Obmiar;
 • Możliwość pobierania pozycji przedmiarowych z dowolnych przedmiarów;
 • Przypisywanie kilku wartości pozycji obmiarowych do jednej pozycji kosztorysowej.


Dodatkowe wydruki:

 • Karta limitowa materiałów;
 • Zestawienie RMS z numerami pozycji kosztorysowych, w których występują;
 • Szablony wydruku w językach: angielskim i francuskim;
 • Tabela elementów scalonych z procentowym udziałem poszczególnych elementów robót w stosunku do całości kosztorysu;
 • Kalkulacje szczegółowe nakładów jednostkowych.

 

end faq

 EDBUD kosztorys to niezastąpiony program dla kosztorysanta!

To tylko niektóre z możliwości programu EDBUD Kosztorys. Pobierz lub zamów wersję demo i przekonaj się sam!Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.