edbud kosztorys

Strona główna Programy EDBUD Kosztorys Zbiorczy kosztorys inwestorski

 

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy kompletny wydruk kosztorysu inwestorskiego (wydruk zbiorczy), w formacie HTML, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., składający się z następujących elementów:

 • strona tytułowa,
 • ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu i robót,
 • przedmiar robót,
 • kalkulacja uproszczona,
 • tabela wartości elementów scalonych, sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót,

 

Załączniki:

 

a. założenia wyjściowe do kosztorysowania,
b. kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. W praktyce, często bywa tak, że kosztorys inwestorski nie zawiera wszystkich  tych elementów, zazwyczaj brakuje przedmiaru robót, który uważa się za część kalkulacji inwestorskiej i nie wyodrębnia się go w tym opracowaniu oraz kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych robót.

 
 
Zalety wydruku zbiorczego:
 • kompletność dokumentacji 
 • jednolita numeracja 
 • zgodność cen w poszczególnych typach dokumentów 
 • wstawione formuły matematyczne, dzięki którym nie będzie problemów z różnicami wynikającymi z zaokrągleń (cena jednostkowa x ilość = wartość).
 
Aby zrobić zbiorczy wydruk kosztorysu inwestorskiego należy z menu Dokument wybrać opcję ‘Eksportuj do HTML’ i wybrać szablon ‘2m. Kosztorys inwestorski zbiorczy’. Po naciśnięciu przycisków ‘Dalej’ i ‘Zakończ’ uruchomi się przeglądarka internetowa, w której pojawi się kosztorys zbiorczy.
 
Kosztorys ten można wydrukować bezpośrednio z przeglądarki wybierając opcję ‘Drukuj’ z menu Plik. Można go także wyeksportować do formatu PDF, o ile korzystają Państwo z konwertera PDF (wirtualnej drukarki pdf), wówczas również wybieramy opcję ‘Drukuj’ z menu Plik, ale zamiast domyślnej drukarki wskazujemy drukarkę PDF.
 
I trzecia możliwość, kopiujemy i wklejamy ten kosztorys zbiorczy do programu MS Word (Edycja- Zaznacz wszystko, Edycja – Kopiuj i w MS Word w nowym dokumencie Edycja – Wklej) i tam możemy dokonać zmian w kosztorysie i wydrukować.
 
 
 
 
 
 
W kosztorysie zbiorczym, oprócz danych pobieranych z kosztorysu, są dwa dokumenty dodatkowe, które zamieściliśmy w postaci druków do uzupełnienia, są to: ‘Ogólna charakterystyka obiektu lub robót’ i ‘Założenia wyjściowe do kosztorysowania’.
 
Żeby zmienić te druki można skorzystać z programu MS Word, tak jak to zostało opisane powyżej lub zamiast dostarczonych przez nas druków podstawić własne uzupełnione pliki.
 
Pliki te znajdują się w folderze C:\EDBUD.300\DATA\ i są to:
 • ot.htm – Ogólna charakterystyka obiektu lub robót 
 • zw.htm - Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
 
W celu zmiany tych plików sugerujemy korzystanie z bezpłatnego edytora on-line, który zamienia tekst na html. Edytor ten dostępny jest na stronie http://www.fckeditor.net/demo
 
Proszę otworzyć plik ot.htm lub zw.htm do zmiany (w przeglądarce internetowej), skopiować treść i wkleić ją do edytora.
 
Po wklejeniu tekstu naciskamy przycisk ‘Submit’. Pojawi się nowe okno przeglądarki ‘FCKeditor - Demo - Posted Data’, w którym należy zaznaczyć i skopiować przekonwertowany tekst HTML i wkleić go do odpowiedniego pliku ot lub zw (pliki te otwieramy programem Notatnik i wklejamy tekst). 


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.