edbud kosztorys

Strona główna Programy EDBUD Kosztorys Wymiana danych z innymi programami

 

W programie EDBUD Kosztorys dużą uwagę skupiliśmy na możliwościach współpracy z innymi aplikacjami - na integrację z innymi programami do kosztorysowania i systemami do zarządzania. Dzięki temu program daje użytkownikowi zdecydowanie większe możliwości działania.

 

Współpraca z programem PDF Kosztorys – automatyczne tworzenie kosztorysów z przedmiarów w plikach PDF

Często otrzymywaliśmy od użytkowników naszego programu zapytania dotyczące możliwości importu przedmiaru czy kosztorysu z pliku PDF. Program EDBUD daje taką możliwość.

W 2010 roku wprowadziliśmy do swojej oferty sprzedaży program PDF Kosztorys i dorobiliśmy import danych z tej aplikacji do naszego programu.

Dzięki temu użytkownicy EDBUD-a, którzy posiadają program PDF Kosztorys, mogą w szybki sposób z dowolnego przedmiaru w pliku PDF stworzyć kosztorys. Nie trzeba już przepisywać setek pozycji przedmiarowych ręcznie, wystarczy program PDF Kosztorys i aktualna wersja naszego programu by dane szybko zaimportować i błyskawicznie stworzyć kosztorys.

Jak to działa? Program PDF Kosztorys oferuje gotowe szablony przedmiarów z plików PDF z wiodących systemów kosztorysowych. Użytkownik może skojarzyć wczytany obraz PDF z wybranym gotowym szablonem i błyskawicznie przekonwertować dane do formatu XML (Standard Kosztorysów Budowlanych, który może być wczytany przez niektóre systemy do kosztorysowania). Jeśli jednak nie ma pełnej zgodności danych z gotowym szablonem istnieje możliwość przystosowania najbardziej podobnego wizualnie szablonu lub zdefiniowania własnego szablonu. 

Otrzymany w ten sposób plik wynikowy XML importowany jest do programu EDBUD Kosztorys za pomocą modułu Import-Export (IEA), a następnie na podstawie przedmiaru automatycznie tworzony jest kosztorys.

Program PDF Kosztorys dostępny jest dla użytkowników programu EDBUD Kosztorys w promocyjnej cenie 500 zł + VAT.

 

Współpraca z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH

Program EDBUD Kosztorys daje możliwość wymiany danych  (import/eksport) z większością programów do kosztorysowania za pomocą formatu ATH. Program zarówno importuje kosztorysy z innych programów kosztorysowych, jak i eksportuje kosztorysy wykonane w programie EDBUD Kosztorys do formatu ATH. Dzięki tej współpracy użytkownicy naszego programu mogą zaoszczędzić czas poświęcany dotychczas na żmudne przepisywanie danych, gdy – na przykład – otrzymywali w dokumentacji przedmiarowej przedmiar zapisany w formacie ATH.

Możliwość eksportu kosztorysu z programu EDBUD Kosztorys do formatu ATH zdecydowanie ułatwia  współpracę pomiędzy osobami i firmami, posiadającymi różne programy do kosztorysowania.

 

 

Współpraca z programem do kosztorysowania Zuzia poprzez format XML

Program EDBUD Kosztorys posiada także możliwość wymiany danych z programem Zuzia poprzez format XML. Kosztorysy wykonane w programie Zuzia wersja 8-10 bez problemu mogą zostać zaimportowane do programu EDBUD Kosztorys. Ta wymiana danych bez wątpienia przyspiesza pracę nad kosztorysem.

 

Współpraca z MS Excel

W programie EDBUD Kosztorys istnieją dwie opcje eksportu danych do formatu XLS. Pierwsza z nich to eksport wybranych przez klienta danych do pliku MS Excel. Program eksportując dane tworzy skoroszyt składający się z kilku arkuszy, w których zawarte są wybrane prze klienta dane np. osobno strona tytułowa kosztorysu, kosztorys, zestawienie RMS, tabela elementów scalonych …

Druga zaś, to eksport danych z kosztorysu i automatyczne tworzenie miniharmonogramu w formacie XLS (MS Excel). Użytkownik podczas eksportu danych określa czas realizacji prac (od kiedy do kiedy), a w programie MS Excel tworzony jest gotowy szablon miniharmonogramu z wyszczególnieniem rozdziałów kosztorysu, ich wartości netto i brutto oraz z kolumnami do przypisania wartości zrealizowanych prac w rozbiciu na poszczególne miesiące. Opcja ta dostępna jest z Poziomu menu Dokument – Eksportuj. Należy wskazać typ zapisu jako ‘Miniharmonogram (*.xls)’.

 

 

 

Współpraca z programem Open Office Calc

Żeby wyeksportować kosztorys do programu Open Office Calc należy otworzyć kosztorys i z menu ‘Dokument’ wybrać opcję ‘Eksportuj’, następnie w polu ‘Zapisz jako typ’ wybrać filtr eksportu: ‘Open Office Calc (.ods)’, znajdujący się tuż pod eksportem do programu MS Excel. Domyślnie wyeksportowany kosztorys zapisywany jest w folderze C:\EDBUD.300\DATA\KOS\, ale własną ścieżkę zapisu użytkownik może także wskazać sam.
Po wybraniu filtra należy nacisnąć przycisk ‘Zapisz’. Pojawi się okno ‘Wybór eksportowanych informacji’, takie samo jak przy eksporcie do programu MS Excel, w którym można wybrać zakres eksportu (całość lub poszczególne zaznaczone elementy np. obmiar). Po wybraniu przycisku ‘OK.’ rozpocznie się eksport danych. Po zakończeniu eksportu pojawi się komunikat: ‘Eksport został zakończony pomyślnie’.

Program Open Office Calc musi być zainstalowany z uprawnieniami administratora.

 

Współpraca z formatem HTML i MS Word

Jeśli użytkownik programu EDBUD Kosztorys chce przesłać kosztorys w wersji elektronicznej osobie, która nie posiada żadnego programu do kosztorysowania, a chce mieć wgląd i możliwość edycji tych danych – może skorzystać z opcji eksportu do formatu HTML. Eksport ten odbywa się w oparciu o gotowe szablony znajdujące się w programie EDBUD. Jest ich kilkadziesiąt, w tym również szablony w języku angielskim i francuskim. Co ważne – lista szablonów ciągle rośnie – gdyż na życzenie klientów wprowadzamy nowe szablony z uwzględnieniem specyfiki i wymagań danej firmy.

Wyeksportowany do formatu HTML kosztorys, czy inny dokument wygenerowany na podstawie kosztorysu, można  przeglądać przy pomocy przeglądarki internetowej.

Można także zawartość takiego wyeksportowanego dokumentu skopiować i wkleić do programu MS Word. Wklejony tekst jest sformatowany i ma postać estetycznie wyglądającej tabeli z możliwością edycji.

 

 

Współpraca z programami do harmonogramowania

Użytkownicy programu EDBUD dysponują również opcją eksportu danych do następujących programów do harmonogramowania i zarządzania: Planista, Harmonogram (*.txt), OST ProjectManager (*.gtm), Projekt+ (*.gtm) i pośrednio MS Project. Dane z kosztorysów są wczytywane do harmonogramów robót.

 

 Współpraca z programem FOBOS WKI

EDBUD Kosztorys umożliwia import kosztorysów i wycen stworzonych w programie Fobos WKI. Fobos to program do wyliczania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych metodą uproszczoną, obliczania wartości planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, a także do sporządzania wszelkiego rodzaju wycen metodą uproszczoną opartej na rynkowych cenach jednostkowych. Program daje też możliwość obliczania stopnia zużycia obiektów i nieruchomości, co przydatne jest przede wszystkim dla rzeczoznawców majątkowych. Program Fobos zapisuje pliki w formacie XML, które później przy pomocy moduł Import-Eksport (IEA) w łatwy sposób można zaimportować do programu EDBUD Kosztorys.

 

Współpraca z innymi modułami programu EDBUD

EDBUD Kosztorys współpracuje także z innymi modułami wchodzącymi w skład pakietu EDBUD: Faktura, Kontakt, Przedmiar.

Program EDBUD Faktura daje możliwość automatycznego wystawiania faktur na podstawie kosztorysu i to na trzy sposoby:

  • pobierając do faktury wartość kosztorysu,
  • pobierając do faktury wartość kosztorysu mnożoną przez % za wykonanie danego kosztorysu (sporządzający kosztorys ustala swoje wynagrodzenie procentowo od wartości kosztorysu),
  • pobierając ilość pozycji w kosztorysie i mnożąc je przez cenę za wprowadzenie jednej pozycji do kosztorysu.

 

Z programu EDBUD Kosztorys można importować/eksportować dane adresowe (nazwy i adresy wykonawców, inwestorów, kosztorysantów) do modułu EDBUD Kontakt. W sytuacjach gdy dane te powtarzają się przy kolejnym kosztorysie nie trzeba ich wpisywać, wystarczy je zaimportować.

 

Po stworzeniu - w module EDBUD Przedmiar -  przedmiaru robót, który nie zawiera w sobie pozycji katalogowych, użytkownik może przepisać wartości ilościowe do kosztorysów za pomocą narzędzia „Menadżer obmiarów” w module EDBUD Kosztorys. Tym samym, dla różnych technologii opisanych w pozycjach kosztorysowych można wybrać wartości z jednej lub kilku pozycji przedmiarowych, a w trakcie robienia przedmiaru nie zastanawiać się nad technologią robót. Krótko mówiąc, robiąc przedmiar np. dachu nie zastanawiamy się, czy jego pokrycie będzie z papy czy z blachy falistej. Po prostu obliczamy powierzchnię, a później przypisujemy ją do pozycji kosztorysowej, w której zostanie określony rodzaj pokrycia.

 

Pobierz lub zamów wersję demo i przekonaj się sam!

 


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.