edbud kosztorys

Strona główna Programy EDBUD Kosztorys Tworzenie kosztorysu inwestorskiego na podstawie szczegółowego

 

Jeśli kosztorys jest robiony metodą szczegółową a drukowany jest jako uproszczony (inwestorski - bez RMS) i gdy sprawdzający będzie liczył kosztorys ilość x cena, to w wartościach będą różnice wynikające z zaokrągleń.

W kosztorysie szczegółowym cena jednostkowa wyliczana jest na końcu, czyli wartość jest dzielona przez ilość. Natomiast wartość kosztorysu jest sumą wartości poszczególnych składników RMS.

Żeby w kosztorysie uproszczonym nie było żadnych różnic wynikających z zaokrągleń zrobiliśmy opcję ‘Na podstawie kosztorysu stwórzKosztorys inwestorski’. Po zastosowaniu tej opcji tworzony jest nowy kosztorys, gdzie cena jednostkowa * ilość = wartość.

Oczywiście można też tworzyć od początku kosztorys metodą uproszczoną (bez rozbicia na RMS) i tam też nie będzie różnic wynikających z zaokrągleń.

 

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję tworzenia kosztorysu inwestorskiego (uproszczonego) na podstawie szczegółowego.

Aby stworzyć kosztorys uproszczony na podstawie szczegółowego należy z menu Narzędzia wybrać opcję ‘Na podstawie kosztorysu stwórz – Kosztorys inwestorski’.

 

 

Wyświetli się informacja o konieczności zapisania kosztorysu bazowego, proszę wybrać przycisk ‘Tak’.

Następnie pojawi się komunikat: ‘Operacja scalania pozycji jest nieodwracalna. Czy chcesz utworzyć kopię kosztorysu i zapisać ją pod inną nazwą?’ Po wybraniu przycisku ‘Tak’ pojawi się okno ‘Nazwa dokumentu’, w którym należy podać nazwę nowego kosztorysu. Kosztorys bazowy (szczegółowy) pozostanie bez zmian.

Pojawi się pytanie: ‘Czy pozostawić rozbicie na wartości RMS?’ - proszę odpowiedzieć ‘NIE’.

Potem pytanie: ‘Czy zaokrąglać wartość pozycji do pełnych groszy? Po wybraniu ‘Tak’ wartość pozycji zostanie zaokrąglona, dzięki czemu ilość * cena jednostkowa będzie równała się wartości. Jeśli wybiorą Państwo przycisk ‘NIE’ mogą wystąpić różnice w wartości pozycji wynikające z zaokrąglania.

Ostatnie pytanie: ‘Czy kod pozycji scalonych poprzedzać tekstem 'pozycja scalona'’ - proszę wybrać ‘NIE’

Po wykonaniu tych operacji zostanie otwarty nowy kosztorys uproszczony, gdzie cena jednostkowa pozycji mnożona przez ilość będzie zawsze równała się wartości i nie będzie tam żadnych różnic wynikających z zaokrągleń.

 


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.