kosztorys chmura

Strona główna Firma Linki Kosztorysowanie w chmurze

Największa baza cen w budownictwie e-bistyp 

 

Internetowy cennik e-bistyp to alternatywa dla cenników wydawanych na płytach CD.

 

e-bistyp Complex zawiera ceny materiałów i sprzętu, maszyn i urządzeń oraz ceny jednostkowe robót i obiektów do sporządzania różnego rodzaju kosztorysów i wycen. W zależności od potrzeb można zakupić dostęp do bazy kwartalny lub roczny oraz wbrać dostęp do pełnej bazy e-bistyp Complex lub tylko do jej wybranych cenników, na przykład tylko do bazy cen materiałów i sprzętu e-bistyp Materiały.

Cennik e-BISTYP Complex zawiera:
1. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych - e-bistyp Inwestycje
2. Katalog cen jednostkowych robót i obiektów remontowych - e-bistyp Remonty
3. Katalog cen jednostkowych i obiektów drogowych - e-bistyp Drogi
4. Katalog cen robót kolejowych i tramwajowych - e-bistyp Koleje i Tramwaje
5. Cennik maszyn i urządzeń - e-bistyp Maszyny i Urządzenia
6. Informacyjny cennik materiałów budowlanych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu - e-bistyp Materiały
7. Informacyjny cennik materiałów elektrycznych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu- e-bistyp Materiały
8. Informacyjny cennik materiałów instalacyjnych, stawek robocizny kosztorysowej i najmu sprzętu- e-bistyp Materiały.

 

Baza cenowa e-bistyp aktualizowana jest na bieżąco, w momencie ukazywania się kolejnych wydawnictw na rynku w formie książkowej i na płytach CD oraz zapewnia dostęp do pełnej wersji wszystkich publikacji BISTYP.

 

e-BISTYP Complex zawiera największą bazę cen jednostkowych we wszystkich branżach i obiektów modelowych umożliwiających sporządzenie każdego rodzaju kosztorysu i wszelkich wycen robót budowlanych – użytkownik na podstawie wskaźników cenowych zawartych w bazie e-BISTYP COMPLEX ma możliwość dokonania we wszystkich branżach, wszelkiego rodzaju wycen takich jak:
- wartość kosztorysowa inwestycji,
- kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze;
- może także sporządzić wszelkiego rodzaju analizy cenowe i porównawcze na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

 

e-bistyp prócz bieżących cen zawiera archiwum cen od 2004 roku i obszerną bazę wiedzy: bogaty zbiór aktów prawnych, orzeczeń, komentarzy, pytań i odpowiedzi, wzorów dokumentów związanych z budownictwem. Dane te zostały wyodrębnione z takich publikacji jak LEX i ABC Budownictwo.


Dzięki wersji on line możliwy jest dostęp do bazy w każdym miejscu i czasie. Nawet czasowy brak dostępu do internetu nie jest przeszkodą do korzystania z produktu - możliwy jest eksport danych cenowych na dysk komputera i zaimportowanie ich do dowolnego programu kosztorysowego.


Po więcej informacji zapraszamy do naszego sklepu internetowego http://www.programy.waw.pl

 

www.programy.waw.pl


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.