wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje branżowe Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

wrzesień 2013

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

We wrześniu 2013r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

  1. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dodaje w art. 67 ust. 5 oraz zmienia brzmienie ust. 1 w art. 138a ustawy Pzp,
     
  2. ustawia z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

 

Pierwsza z nowelizacji upraszcza procedurę udzielania zamówień z wolnej ręki na dostawy, dokonywanych na giełdzie towarowej oraz rozszerza wyłączenie przedmiotowe stosowania ustawy przez zamawiających sektorowych, o zamówienia na dostawy paliw gazowych lub ciepła.

Druga, dotyczy zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej. Zamówienia te zostały zwolnione ze stosowania przepisów ustawy Pzp, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:

  1. są udzielane w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
  2. wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych,
  3. zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
  4. przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.