wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje branżowe Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

grudzień 2012

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D%3B2329

Ujednolicony tekst ustawy uwzględnia przede wszystkim zmiany Pzp wynikające z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271), służącej wdrożeniu do polskiego prawa postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE.


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.