wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje branżowe Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

czerwiec 2015

Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane

W dn. 28.06.2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych. Zasadnicze znaczenie ma zniesienie bezwzględnego wymogu posiadania przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana ta umożliwia rozpoczynanie robót na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli stroną postępowania jest wyłącznie inwestor.

Nowelizacja usprawnia proces budowlany także m.in. poprzez:

◾rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

◾rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie,

◾rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia,

◾ograniczenie katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

W nowelizacji zrezygnowano z wymogu dołączania do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów. To, czy obiekt spełnia wymagania dotyczące przyłączenia do określonych sieci, będzie weryfikowane dopiero na etapie oddawania obiektu do użytkowania. Zmienione przepisy przewidują również skrócenie z 21 do 14 dni terminu na zgłoszenie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy.


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.