wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje branżowe Podręcznik Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

maj 2015

Podręcznik Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępne jest nowe wydanie podręcznika "Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych".

W publikacji uwzględnione zostały zmiany prawne wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232). Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia, zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

 

W drugim wydaniu podręcznika ujęte zostały także opinie Departamentu Prawnego UZP w zakresie możliwości zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp) oraz rażąco niskiej ceny w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zachęcamy do lektury. 


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.